مشاهده ضوابط
تکمیل اطلاعات ثبت نام
تایید اطلاعات ثبت نام
مشاهده نتیجه ثبت نام
 

  
ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت استان تهران

به سرویس ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت، خدمتی نو از شرکت مخابرات استان تهران، خوش آمدید.

 

الف– شرایط قانونی متقاضی تلفن ثابت :
سن متقاضی در زمان درخواست تلفن می بایست 18 سال تمام باشد. در صورت ارائه گواهی حکم رشد از دادگاه ، درخواست تلفن قبل از 18 سالگی نیز بلامانع است .
• درخواست تلفن برای اشخاص صغیر ، مجنون و سفیه توسط قائم مقام قانونی آنان (ولی یا قیم ) امکان پذیر است .
• درخواست تلفن توسط وکیل با وکالتنامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا سایر مراجع ذیصلاح که مفاد آن ناظر به انجام امور موکل باشد (وکالت کاری ) بلامانع است .
• اتباع و مهاجرین خارجی در صورت دارا بودن کارت هویت صادره از استانداری محل سکونت و پروانه اقامت که از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی صادر شده و اعتبار آن به اتمام نرسیده باشد ، می توانند تقاضای تلفن نمایند.
• تقاضای تلفن به صورت مشاع ممنوع و پذیرفته نخواهد بود.
ب– مدارک لازم جهت ارائه در زمان مراجعه به مرکز :
- برای اشخاص حقیقی
• اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
• در صورتیکه تقاضا با گواهی حکم رشد و یا وکالت نامه رسمی و یا کارت هویت و مجوز اقامت صورت گرفته باشد ، ارائه اصل و تصویر مورد الزامی است .
- برای اشخاص حقوقی خصوصی
• اصل و کپی آگهی مندرج در روزنامه رسمی یا آگهی آخرین تغییرات که بیش از دو سال از مدت آن نگذشته باشد و یا ارائه گواهی اداره ثبت شرکتها به تاریخ روز و کد اقتصادی .
• معرفی نامه نماینده مجاز با امضاء و مهر شرکت
. - برای اشخاص حقوقی دولتی
• تقاضای کتبی و معرفی نامه نماینده با مهر و امضاء بالاترین مقام اجرائی سازمان مربوطه
- برای موسسات عام المنفعه
• درخواست کتبی متولی
ج– شرایط واگذاری تلفن ثابت:
تقاضای تلفن به هر تعداد و برای یک یا چند واحد بلامانع است اما نصب و دائری بیش از یک شماره تلفن در یک واحد مسکونی یا تجاری بر اساس نیاز و موافقت شرکت مخابرات و وجود امکانات فنی امکان پذیر خواهد بود
• واگذاری تلفن به واحدهای مسکونی و تجاری فاقد جواز ساخت و پروانه پایان کار واقع در شهرک ها و اراضی فاقد مدرک کاربری مسکونی یا تجاری امکانپذیر نمی باشد .
• در صورتیکه آدرس محل نصب متقاضی خارج از مرز تلفنی قرار گرفته باشد ، نصب و برقراری تلفن آن در صورت وجود امکانات فنی و پس از پرداخت هزینه های مربوط به خلرج از مرز (برابر تعرفه مصوب ) میسر خواهد بود .
• به درخواستهاییکه مفاد مراتب فوق الاشاره در آن لحاظ نشود و یا انجام تقاضا به علت عدم امکان فنی میسر نباشدترتیب اثر داده نخواهد شد و در این موارد هیچگونه حقی برای متقاضی متصور نخواهد بود.
د- تعهد نامه متقاضی قبل و بعد از دایری:
كليه مقررات جاري ومقررات وتعرفه ها و ماليات و عوارضي كه بعدا ازطرف شركت مخابرات استان تهران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و دارائي و مراجع ذيربط تصويب و به موقع اجرا گذارده مي شود بدون هيچ عذري رعايت واجرانمايم در غير اين صورت شركت مخابرات حق دارد راسا نسبت به قطع تلفن و ساير امكانات مخابراتي اقدام نمايد.
• حق ندارم نوبت تلفن خود را به هيچ وجه و عنواني به ديگري واگذار نموده و يا تعويض آدرس كنم مگر با اجازه شركت مخابرات، و براي استفاده از تلفن فقط از دستگاههاي استاندارد و مورد تاييد مخابرات استفاده نمايم.
• درسيم كشي ساختمان مسير سيم تلفن خود را ازمسير برق مجزاكرده تاازانتقال احتمالي جريان برق وصدمه زدن به دستگاه مركزي شركت مخابرات جلوگيري نمايم.
• در نشاني داده شده از تلفن استفاده كرده واز گرفتن انشعاب براي خود ياغير وهمچنين بهره برداري عمومي و ارتباط غيرمجاز بين الملل ازآن استفاده ننمايم.
• تلفن را وسيله سوء استفاده و مزاحمتهاي تلفني و رايانه اي قرارندهم ومسئول سوء استفاده از تلفن به وسيله افراد ديگر نيز هستم
• مبلغ صورتحساب مندرج دربرگه تشخيص را درمهلت مقرر پرداخت نمايم درصورت عدم پرداخت بدهي تلفن ، شركت مخابرات حق دارد نسبت به قطع تلفن و ساير امكانات مخابراتي اينجانب جهت پيگيري وصول مطالبات خود اقدام نمايد
• ارسال صورتحسابها و مكاتبات واوراق اداري ياقضايي به نشاني محل نصب تلفن را ابلاغ شده تلقي نمايم
• شركت مخابرات در قبال واگذاري حق اتصال از سوي اينجانب به غير هيچگونه تعهدي ندارد
• با علم و اطلاع كامل از اينكه مبلغ واريزي در اين كارت صرفا بابت هزينه اتصال به شبكه بوده و پس از سيمكشي و دايري تلفن غير قابل استرداد مي باشد ثبت نام و اين برگه را تكميل نموده ام و هر گونه ادعايي را از خود ساقط مي نمايم
• تحويل بوق تلفن به متقاضي يا قائم مقام قانوني وي در محل در صورت عدم حضور متقاضي بلامانع مي باشد

کاربر گرامی، جهت بررسی وضعیت ثبت نام های خود می توانید روی دکمه زیر کلیک کنید.

Copyright SPS Co. 2009 All rights reserved.